Stanford binet zeka testi

Stanford Binet Testi Dördüncü baskı iki yaşından büyük çocuklar için kullanılan güvenilir standart bir zeka testidir. Çocukların zeka yaşını ve bilişsel yeteneklerini ölçer.

İlk olarak eğitim alanında çocukların zekalarının tespiti için kullanılan test günümüzde bilişsel yetenek ve nöroloji değerlendirme amaçlı kullanılmaktadır.  Stanford binet zeka testi 2 yaş ve üstü en güvenilir zeka ölçeğidir. Özellikle küçük yaş çocukların zeka seviyelerinin ayırt edilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle testin mutlaka Uzm. Psikolog tarafından yapılmalı ve yorumlanmalıdır.

STANFORD BİNET TESTİ TARİHİ

Stanfort binet zeka testinin çok zengin bir tarihi vardır. 1905 Yılında geliştirilen ilk zeka Binet-Simon testinin revize edilmesi ile oluşturulmuştur. Stanford binet ölçeği adını 1916 revize edilmesi ile almıştır. 1960 1937 yılında tekrar revize edilmiş ve 1986 yılında mevcut baskıya ulaşılmıştır. 2003 yılında 5. baskı sı yapılmış ve şuan Stanford Binet 5. Baskı (2003 yılı SB5) kullanılmaktadır.

STANFORD BİNET ZEKA TESTİ NASIL UYGULANIR

Stanford binet zeka testi üç aşamalı bir testtir.

I. Aşama : Zeka tespitinde bütüncül zekayı elde etmek için uygulanan testtir. G faktörünün tespiti ile tamamlanır.Çocuğa sorulan soruların tümü g faktörünün tespiti için sorulur.

II. Aşama:
a) Kristalize yeteneklerin ölçülmesi
b) Akıcı-Analitik yeteneklerin ölçülmesi
c) Kısa Süreli Bellek yeteneklerinin ölçülmesi

III. Aşama: Sözel yargılama, sayısal yargılama ve soyut/görsel yargılama yeteneklerinin ölçülmesine yöneliktir.

Resim Örnekleri :

stanford binet testi

stanford binet testi

STANFORD BİNET TESTİ NEREDE UYGULANIR?

Stanford binet testi oyuncaklardan ve dikkat dağıtan unsurlardan arındırılmış sade bir odada yapılmalıdır. Eğer testi yaptıracağınız oda çocuğunuzun dikkatini dağıtacak etkenler var ise çocuğunuzun performansını tam olarak göstermesi beklenemeyebilir. Testin yapımında özen gösterilmelidir.

Stanford binet zeka testi odası Örnek resim

Stanford binet odası

Stanford binet odası

Cevapla

You must be logged in to post a comment. Giris icin tiklayin