DEVAMI

Benton Zeka Testi

Ben ton zeka testi görsel algıyı ölçmek için kullanılır. Birey bu testte kendisine özel kartlara çizilmiş geometrik şekilleri göstermek ve çizmek ile sorumludur. Birey testte 10 adet karta tek tek 10 sn lik zaman diliminden baktıktan sonra bu karın üzerindeki şekli gösterir yada çizer. Benton testi yorumlanırken bireyin doğru çizim ve eşleştirmeleri toplanır skor olarak […]

benton blog
DEVAMI

Benton Görsel Bellek Testi Nasıl Uygulanır

Çizmeli benton testi, üzerinde geometrik şekil bulunan 10 kart sırası ile 10 sn lik aralıklar ile bireye gösterili ve verilen kağıda bu şekli çizmesi istenir. tüm kartların çizimi bittikten sonra benzerliklere bakılarak doğru olanlar işaretlenir. Yapılan doğru çizimlere göre görsel algı tespiti yapılır.

Benton Testi Nedir?
DEVAMI

Benton Testi Nedir

Benton görsel bellek testi 8 yaşından itibaren uygulanabilen görsel algı ve görsel bellek ölçen bir testtir. Bu test ile öğrenme engelli bireylerin testi kısa sürede görülebilir ve tanı konulabilir. Birey testi 10 sn aralıklar ile gösterilen kartlarda gördüğü geometrik şekilleri gösterir yada çizer bu şekilde 5 dk lik bir zamanda test tamamlanmış olur. Benton testin […]